Ön Bilgilendirme Formu

MADDE 1: TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: PLANTBOX TASARIM ÜRÜNLERİ – BURCU YÜCETAŞ URAL

Mersis No: 3595985103800001

Adresi: Caferağa Mah. Ruşenağa Sok. No:8 Moda Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: (0532) 224 61 85

Web Adresi: www.plantbox.com.tr

Email: info@plantbox.com.tr

(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)

1.2. TÜKETİCİ BİLGİLERİ (HİZMET ALAN)

Ad/Soyad:…………….

Adresi:…………….

Telefon:…………….

Email:………………………

(Bundan böyle TÜKETİCİ olarak anılacaktır.)

MADDE 2: KONU

İşbu ön bilgilendirme formunun  konusu, SATICI’ya ait “www.plantbox.com.tr” internet sitesi üzerinden SATICI tarafından satışa sunulan bitki ve benzeri materyallerin TÜKETİCİ’ye satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmesidir.

TÜKETİCİ “www.plantbox.com.tr” internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, vergiler dahil toplam fiyatı ve ödeme şekli ile nakliye masraflarına ve teslimata ve ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

MADDE 3: SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL NİTELİKLERİ İLE ÖDEME BİLGİLERİ ve TESLİMAT

3.1.Ürünün özellikleri (cinsi ve türü, miktarı, rengi) ve tüm vergiler dahil Satış Bedeline (adet x birim fiyat) ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler TÜKETİCİ tarafından da onaylanmıştır.

ÜRÜN ADI             CİNSİ            ADET             SATIŞ BEDELİ (KDV Dahil)

……………                …………         …………            ……..-TL

Sipariş Tutarı: …….-TL

Kargo Ücreti: …..-TL

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/EFT/Havale

3.2.Teslimat,  kargo firmaları aracılığı ile SATICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti TÜKETİCİ tarafından ödenecektir. Teslimat, anlaşmalı kargo firması aracılığı ile, TÜKETİCİ’nin yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya “www.plantbox.com.tr” alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da kampanyayla belirlenen bir kısmını TÜKETİCİ ’ye yansıtmayabilir.

Teslimat Yapılacak Kişi/Kişiler:………….

Teslimat Adresi:………….

Fatura Adresi:………….

TÜKETİCİ, işbu sözleşme konusu ürün/ürünler, TÜKETİCİ veya işbu sözleşmede TÜKETİCİ tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere, TÜKETİCİ veya TÜKETİCİ tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden kaynaklı sebeplerle teslim edilmediği takdirde, söz konusu ürün/ürünlerin TÜKETİCİ  veya TÜKETİCİ tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere SATICI tarafından yeniden gönderimi nedeniyle oluşacak olan kargo ücretinin her halükarda kendisi tarafından ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

TÜKETİCİ tarafından belirtilen fatura adresinin farklı olması halinde TÜKETİCİ, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1. Ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için TÜKETİCİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde TÜKETİCİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde/ürünlerinde işbu 30 (otuz) günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI, TÜKETİCİ’yi öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün/ürünlerin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Ürün/ürünler yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin TÜKETİCİ’ye ulaşmasını takip eden yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 (otuz) günlük süre içinde TÜKETİCİ tarafından bildirilen e-mail adresine teslim edilir.

4.2.Ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünler, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3.Ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. TÜKETİCİ, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.4.Ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu ön bilgilendirme formu ile mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5.Ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin TÜKETİCİ tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, TÜKETİCİ ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, TÜKETİCİ’ye aittir. TÜKETİCİ, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.TÜKETİCİ tarafından, ön bilgilendirme formuna konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin mesafeli satış sözleşmesinde ve işbu ön bilgilendirme formunda belirtilen şartlar çerçevesinde TÜKETİCİ’ye iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın [email protected] email adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7.SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile ön bilgilendirme formuna konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu TÜKETİCİ’ye 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde TÜKETİCİ siparişin iptal edilmesini, ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. TÜKETİCİ’nin siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.8. TÜKETİCİ talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon, faks ve email adreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICI’ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

4.9. TÜKETİCİ tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. TÜKETİCİ işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk TÜKETİCİ’ye ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.10. TÜKETİCİ ve SATICI işbu ön bilgilendirme formunun başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.11. TÜKETİCİ, iş bu ön bilgilendirme formunda satışa konu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı vergiler dahil toplam fiyatı ve ödeme şekli ile nakliye masraflarına ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

MADDE 5: CAYMA HAKKI

5.1.TÜKETİCİ , işbu ön bilgilendirme formunun 5.2. maddesinde belirtilen istisna hariç olmak üzere ön bilgilendirme formuna konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, malın tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla TÜKETİCİ yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini TÜKETİCİ ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde TÜKETİCİ’ye iade edecektir. SATICI’nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde, TÜKETİCİ cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

Cayma hakkının kullanılmasını takiben, SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, TÜKETİCİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

Gönderim, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya TÜKETİCİ’ye teslim edilen ürünün/ürünlerin Anlaşmalı olunan kargo firması aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının ve irsaliyenin ibrazı ile TÜKETİCİ tarafından SATICI’ya iadesi şeklinde gerçekleşecektir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

PLANTBOX TASARIM ÜRÜNLERİ – BURCU YÜCETAŞ URAL

Adresi: Caferağa Mah. Ruşenağa Sok. No:8 Moda Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: (0532) 224 61 85

Email: info@plantbox.com.tr

5.2.İşbu ön bilgilendirme formunun konusunu oluşturan ürünün TÜKETİCİ’ye teslim edilmesinden sonra Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği  uyarınca, tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların satışına ilişkin sözleşmelerde,  ürün ambalajının, paketinin, bandının ve benzeri koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan ürünlere ilişkin sözleşmelerde ve cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu ön bilgilendirme formunun uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde TÜKETİCİ’nin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi ön bilgilendirme formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 7: DİĞER HÜKÜMLER

İş bu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra TÜKETİCİ ile Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

İş bu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.